ท่องเที่ยว

อะตอมเมียม (Atomium, Brussel)

อะตอมเมียม (Atomium) คือ สิ่งก่อสร้างรูปทรงอะตอมขนาดใหญ่ยักษ์ ได้รับการออกแบบโดย André Waterkeyn วิศวกรชาวเบลเยี่ยม

ประกอบไปด้วยวัตถุทรงกลมจำนวน 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร ถูกเชื่อมต่อด้วยท่อขนาดใหญ่ ซึ่งภายในท่อถูกสร้างเป็นลิฟท์และบันได ส่วนลูกกลมๆ ด้านบนจะมีร้านอาหารที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมือง Antwerps ได้เกือบทั้งหมด

เจ้าอะตอมขนาดยักษ์นี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 เพื่อเข้าร่วมงาน Brussels World’s Fair เป็นโครงสร้างเพียงอย่างเดียวที่ยังเหลืออยู่หลังจากจบการแข่งขันไปแล้ว อ่านต่อ

Leave a Comment