ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เรือนไม้ทรงไทยตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า จำลองชีวิตของชาวลับแลในอดีต ทั้งการร้องเพลงกล่อมลูกของชาวลับแล เสียงจากหุ่นจำลองที่แว่วมาตั้งแต่ยังไม่ก้าวขึ้นบันได การจำลองวิธีชีวิตชาวบ้านเช่นการอยู่ไฟหลังคลอด ยุ้งเก็บข้าว หรือแม้กระทั่งห้องน้ำ

ติดกันเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านพระศรีพนมมาศ แสดงชีวประวัติและผลงานต่าง ๆ ของพระศรีพนมมาศ และประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองลับแล ของดีเมืองลับแลและอุตรดิตถ์ พร้อมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รอบเรือนไทยมีการจำลอง คอกช้าง คอกม้า คอกหมู สวนมะพร้าว สวนหมาก น้ำตก ลำธารธรรมชาติ และทอผ้าตีนจกของลับแล ควรติดต่อยืมจักรยานและรถร่างล่วงหน้า อ่านต่อ

Leave a Comment