ท่องเที่ยว

น้ำตกคลองสมอกล้วย

น้ำตกคลองสมอกล้วย เป็นน้ำตกขนาดกลาง ซึ่งส่วนของน้ำตกนี้อยู่ในความรับผิดชอบ ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ซึ่งเป็นน้ำตกที่สามารถเข้าชมได้เลยโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่นำทางเหมือนน้ำตกอื่นๆเพราะระยะทางในการเดินทางไปสู่น้ำตกคลองสมอกล้วยนั้นต้องเดินเท้าเข้าไปซึ่งมีระทางในการเดินเท้า 800 เมตรจากตัวอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ซึ่งในตัวอุทยานก็มีน้ำตกอีกหลายแห่ง แต่ละแห่งระยะทางก็จากห่างกันออกไป น้ำตกบางที่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่บางแห่งต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ทางอุทยานพาเข้าไปเนื่องจากระยะทางที่จะไปยังตัวน้ำตกนั้นมีระยะทางที่ไกลและบางเส้นทางต้องเดินทางด้วยเท้าเข้าไปอีกต่างหาก อ่านต่อ

Leave a Comment