ท่องเที่ยว

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memorial)

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ตั้งอยู่บนยอดเขาไซซาน บริเวณด้านล่างของเชิงเขาไซซาน เราจะพบกับรถถังของสหภาพโซเวียต จากนั้นเดินขึ้นบันได 612 ขั้น ใช้เวลาประมาณ 20 -30 นาที

จะพบกับอนุสาวรีย์รูปทรงวงกลม ศิลปะแบบฟิวเจอร์ริสม์ (Futurism) ร่วมกับแนวคิดคิวบิสม์ (Cubism)  สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติรำลึกถึงทหารมองโกเลียที่เข้าร่วมรบกับ ทหารสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2สำหรับการครบรอบ 50 ปีของการปฏิวัติประกาศอิสรภาพของประเทศมองโกเลีย รอบวงกลมๆ ตกแต่งด้วยคอนกรีตรูปปั้นซัคบาทาร์ โจเซฟ สตาลิน

ส่วนภายในวงกลมเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบนกระเบื้องหิน บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ระหว่างสหภาพโซเวียต และมองโกเลีย พร้อมกับชมวิวเมืองอูลานบาตอร์แบบ 360 องศา

สำหรับการเดินทางสามารถเรียกแท็กซี่ หรือขึ้นรถบัสสาย 7 จากจตุรัสซัคบาทาร์ ฝั่งห้องสมุดแห่งชาติมองโกเลีย ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ค่ารถประมาณ 300 ทูกริก เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

แทงบอล

 

Leave a Comment