ท่องเที่ยว

ตลาดโสกหินขาว

ตลาดโสกหินขาว ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติดงระแนง ริมทางหลวางแผ่นดินสาน 2039 ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานนี และจังขอนแก่นกับจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหารประจำท้องถิ่นตามฤดูกาล ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เก็บมาจากพื้นป่าดงระแนง (ป่าสวนแห่งชาติดงระแนง) สำหรับผู้เดินทางผ่านไปมา จะหยุดพักแวะซื้อสิ้นค้า ก่อนกลับบ้านหรือซื้อเป็นของฝาก เป็นตลาดที่มีความสำคัญและสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลกุดโดน เป็นอย่างดี

ตลาดขายของป่าโสกหินขาวที่ จ.กาฬสินธุ์ คึกคักมาก หลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ชาวบ้านที่เข้าป่าหาของป่ามาขายได้จำนวนมาก ทั้งหน่อไม้ เห็ดนานาชนิด ผักหวานป่า กบ เขียด แมงระงำ และแมงแคง

บรรยากาศที่ตลาดขายของป่าโสกหินขาว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ริมถนนสายยางตลาด-ห้วยเม็ก ถือเป็นตลาดขายของป่าแห่งใหญ่ของจังหวัด พบว่าบรรยากาศการซื้อขายเป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนแวะเวียนเลือกซื้ออาหารป่าเป็นจำนวนมาก ขณะที่สินค้าในตลาดมีหลากหลายประเภท ทั้งพืชผัก และสัตว์ต่างๆ เช่น อึ่งอ่าง กบ เขียด ลูกอ๊อด แมงระงำ แมงแคง หอยทราย โดยสินค้าที่เป็นที่นิยมในช่วงนี้ยังเป็นหวายป่าสดๆ หน่อไม้ เห็ดนานาชนิด เช่น เห็ดเผาะ เห็ดไค เห็ดผึ้ง ผักหวานป่า ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีฝนตกในพื้นที่บ่อย ยิ่งทำให้สินค้าและอาหารป่าหาได้ง่ายและมีปริมาณมากขึ้น อ่านต่อ

Leave a Comment