ท่องเที่ยว

ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่

ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ เป็นสถานที่ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในเวลาเสร็จสิ้นการฝึกจะเปิดเป็นค่ายฝึกสำหรับประชาชนทั่วไปได้เข้าชม พร้อมทั้งสนุกกันกิจกรรมทดสอบกำลังใจของทหาร เช่น การโดดหอสูง การยิงปืน การไต่เชือกข้ามลำน้ำ ชมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และยังมีบริการที่พักไว้บริการ

ในเวลาที่ไม่มีการฝึกจะเปิดเป็นค่ายฝึกสำหรับประชาชนทั่วไปมีกิจกรรมเช่น การโดดหอสูง การยิงปืน การไต่เชือกข้ามลำน้ำ ชมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนเยี่ยมชมหรือทำกิจกรรมในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนธันวาคม

แต่เดิมในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เกิดเหตุการณ์ สงครามเก้าทัพ เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกะพม่า พม่าได้ยกกองกำลังมาทั้งหมด 9 ทัพด้วยกัน มีทัพหนึ่งได้ยกมาทางทุ่งลาดหญ้า ฝ่ายไทยเลยใช้เขาชนไก่เป็นที่ตั้งและดูการเคลื่อนไหวของพม่า เวลาว่างทหารไทยก็เอาไก่มาชนกัน และบริเวณยอดเขาจนถึงทุกวันนี้และยังมีศาลของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อยู่ด้วยในการรบที่ลาดหญ้า

สมเด็จวังหน้าทรงให้ ออกญามหาโยธาคุมทหารมอญ 3,000 คนเป็นกองหน้าไปตั้งสกัดข้าศึกที่ด่านกรามช้าง ส่วนทัพใหญ่ตั้งค่ายมั่นที่ทุ่งลาดหญ้าตรงช่องสะเดาใกล้กับเขาชนไก่ และยังทรงให้ตั้งค่ายอีกค่ายหนึ่งที่ปากแพรก (ปัจจุบันคือ ตัวเมืองกาญจนบุรี)

เขาชนไก่ตั้งอยู่ที่ บ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากการสำรวจบริเวณเชิงเขาชนไก่ได้พบหลัดฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก มีหลายยุคหลายสมัย นอกจากจะพบหลักฐานทางโบราณคดีแล้ว เขาชนไก่ยังเป็นสถานที่สำคัญในการทำสงครามระหว่างไทยกับพม่า เนื่องจากเป็นภูเขาโดดเดี่ยวมองเห็นเด่นชัดอยู่ทางด้านเหนือของเมืองกาญจนบุรีเก่าซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแควใหญ่ และมีลักษณะพื้นที่โดยรอบเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่เรียกว่า ทุ่งลาดหญ้าขาชนไก่จึงเหมาะที่จะใช้เป็นที่สังเกตการณ์เมื่อยามมีศึกสงครามชื่อ “เขา“เขาชนไก่” อ่านต่อ

Leave a Comment